Go to Top

March 2013

Svensk Psykolog service London

For manga ar det ett stort steg att ga till en Psykolog. Det kan da kannas skont att kunna prata sitt modersmal och veta att ens terpaeut kan forsta inte bara ens sprak men aven ens kultur. Jag erbjuder Kognitiv Beteende terapi pa svenska bade i person I London. Alla typer av problem ar givetvis …
Read More